trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Budżet dla oświaty

    Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu województwa za pierwsze sześć miesięcy 2009 r. w dziale oświata. Przyjęli również projekty zmian w planach budżetów placówek oświatowych samorządu województwa, uwzględniające ich dochody własne.

    Pozytywnie zaopiniowano propozycje zmian w planie dochodów i wydatków województwa pozwalające na realizację projektów i programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.