trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Budżet UE, transport i ochrona środowiska głównymi tematami sesji plenarnej UE

  Na sesji plenarnej 30 czerwca szefowie władz regionalnych i burmistrzowie skomentują najnowsze plany dotyczące budżetu UE i przedyskutują z Juttą Haug, wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu w Parlamencie Europejskim, priorytety w zakresie wydatków. Ponadto w porządku obrad przewidziano debatę nad przyszłością transportu z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Siima Kallasa oraz propozycje poprawy „u podstaw” ochrony środowiska w Europie. W obradach weźmie udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wiceprzewodniczący Komitetu Regionów.

  Sesja plenarna będzie poprzedzona posiedzeniem Prezydium – organu wykonawczego Komitetu Regionów, w dniu 29 czerwca. Posiedzenie 60 członków Prezydium poprowadzi przewodnicząca KR‑u Mercedes Bresso. Zasadniczą kwestią będzie dyskusja nad priorytetami nadchodzącej prezydencji polskiej, z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

  Obrady będzie można śledzić na żywo na stronie www.cor.europa.eu w czwartek, 30 czerwca, w godz. 15.00–21.00, oraz w piątek, 1 lipca, w godz. 9.00–13.00.
   
  Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu.

  Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia władz samorządowych i reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki wywierających wpływ na regiony i miasta.

  Źródło: KR