trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Bezpieczniej na drogach

    Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki w dniu 14 października 2010 r.
    Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu Likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym roku, tak samo jak w 2009 r., nadzoruje wykonanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz instalację sygnalizacji świetlnych. W przyszłym roku planowane jest kontynuowanie prac.
    Radni wysłuchali sprawozdania z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011. W związku z zastrzeżeniami części radnych (m.in. odnośnie nieobjęcia programem młodzieżowych jednostek OSP), komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w sprawie  programu współpracy samorządu z jednostkami pozarządowymi na przyszły rok.
    Pozytywną opinię komisji uzyskała informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 przez placówki podległe samorządowi województwa. Poza tym radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu województwa oraz placówek oświatowych.