trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Bedą inwestycje melioracyjne

    Lutowe posiedzenie zdominowała dyskusja nad ,,Wieloletnim planem inwestycji melioracyjnych w Wielkopolsce na lata 2008 – 2015”. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt planu. Jego limity finansowe ustalane będą w euro, co w sytacji wahań kursowych zlotówki, radni uznali za rozwiązanie korzystniejsze. Rozmawiano także o problemie wykupu gruntów pod budowę zbiorników retencyjnych. Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji programu promocji wielkopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych, a także informacji o umorzeniu należności, odroczeniu i rozłożeniu na raty wierzytelności funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych za 2008 rok. Poruszono również problemy związane z przejęciem ośrodków doradztwa rolniczego przez samorząd województwa.