trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Akceptacja bez pytań

    Bez żadnych pytań ze strony radnych komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu województwa w 2008 roku. Także pozytywną opinię członków komisji uzyskał projekt uchwały sejmiku o podziale pieniędzy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

    Podczas posiedzenia ustalono, że 17 kwietnia spotka się zespół, który ma zastanowić się nad ewentualnymi kolejnymi korektami budżetu województwa w obliczu kryzysu gospodarczego. W składzie zespołu znajdą się radni z Komisji Budżetowej, skarbnik województwa, członkowie zarządu województwa, zaproszeni eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.