trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

30 lat na torach

    Radnych zapoznano z zasadniczymi uwarunkowaniami przestrzennymi, które staną się podstawą opracowań wytyczających przebieg planowanych linii kolei dużych prędkości w regionie. Trasy te mają połączyć Warszawę i Łódź z Poznaniem i Wrocławiem. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego wskazało siedem możliwych wariantów przebiegu takiej linii w Wielkopolsce, biorąc pod uwagę te obszary, w których występuje najmniej ograniczeń i barier. Przewiduje się, że budowę linii można będzie rozpocząć w roku 2014, a zakończyć do roku 2020. Studium wykonalności inwestycji powinno być gotowe do końca 2012 roku.
    Członkowie komisji zapoznali się również z informacją dotyczącą kolejowych przewozów pasażerskich w Wielkopolsce. W tym roku samorząd województwa dofinansuje ten rodzaj przewozów kwotą 81,23 mln złotych. Jednym z najpoważniejszym problemów, rzutującym na jakość przewozów, jest zły stan taboru kolejowego, składającego się głównie ze starych, ponad 30-letnich, elektrycznych zespołów trakcyjnych i wagonów. Linie niezelektryfikowane obsługują 22 autobusy szynowe zakupione przez samorząd województwa.
    Radni zapoznali się także z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku dotyczące zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków województwa oraz przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego na rok 2010.