trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

2020 ROK NA WOJEWÓDZKICH DROGACH

    Kwietniowe, prowadzone w trybie zdalnym, posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej zdominowała informacja oraz dyskusja o wykonaniu zadań do drogach wojewódzkich w 2020 roku. Prezentację zawierającą m.in. zdjęcia, montaż finansowy, terminy realizacji oraz szczegóły dotyczące poszczególnych inwestycji przestawił radnym Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wśród przykładów wymienił m.in. remont wiaduktu w Gnieźnie, budowę obwodnic Wronek i Gostynia, modernizację trasy wojewódzkiej nr 306, budowę mostu na Warcie w Rogalinku. Łączna pula pieniędzy przeznaczonych na wszystkie podobne inwestycje wyniosła w 2020 roku niemal 600 mln zł.

    Ponadto WZDW realizuje też inne, mniejsze przedsięwzięcia. To np. program likwidacji zagrożeń przy drogach (14 zadań o wartości 6,1 mln zł), działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodniki, sygnalizacje świetlne, przejścia dla pieszych – 19 inwestycji wartych 4,7 mln zł) czy też program budowy ścieżek rowerowych.


    Galeria zdjęć: