trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

13 lat temu swoją działalność rozpoczęło Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie

  13 lat temu swoją działalność rozpoczęło Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, stanowiące jednostkę budżetową Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jest to pierwsza tego typu placówka w Polsce preferująca współczesny model koncepcji profilaktycznej. Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na potrzeby młodego pokolenia, dzięki którym  pomagamy  dzieciom i młodzieży uporać się z problemami dnia codziennego, jak również wdrażamy im zasady i obowiązki, jakie czekają na nich w przyszłym, dorosłym życiu.
   
  Idea jego powstania została jasno sprecyzowana. Celem działania Centrum jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno-interwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku. Poprzez swoją działalność Centrum dostarcza dzieciom i młodzieży doświadczeń społecznych, mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, szczególnie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wspomaganie wychowania, opieki szkolnej i rodzinnej oraz wzmacnianie ogólnej kondycji psychofizycznej. Ponadto Centrum wspiera kultywowanie patriotyzmu, kształtowanie świadomości narodowej, utrzymywanie więzi z krajem oraz niesie pomoc dzieciom i młodzieży, dotkniętych problemami społecznymi zamieszkujących w kraju i poza krajem.
   
  Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, w swoje progi zaprasza dzieci i młodzież szkolną z terenów całej Wielkopolski. Pobyt dzieci w Centrum jest bezpłatny.  Do Centrum trafiają całe klasy. Oferta Centrum adresowana jest dla dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych i dostosowywana jest do wieku i możliwości rozwojowych uczestników turnusów. Zajęcia prowadzone są metodami, których celem  jest zachęcenie do aktywnego udziału wszystkich uczestników. Niewielkie grupy warsztatowe pozwalają na indywidualne dotarcie do każdego dziecka,  a wykorzystywanie najnowszych środków dydaktycznych i multimedialnych  znacznie uatrakcyjnia ich przebieg.
   
  W ciągu tych 13 lat z oferty Centrum skorzystało ponad 32 tys. uczniów ze szkół z całej Wielkopolski. Oferta Centrum jest bardzo bogata. W trakcie pobytu Centrum oferuje: zajęcia profilaktyczne, które mają na celu dostarczanie wiedzy o uzależnieniach; elementy treningu interpersonalnego, uczące ważnych życiowych umiejętności; profilaktyczne działania alternatywne, które mają na celu ukazanie alternatyw wobec zachowań ryzykownych oraz wpływają na rozwijanie zainteresowań; jak również zajęcia integracyjne, mające na celu integrację zespołu klasowego z wychowawcą.
   
  Placówka cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt chęci powrotu dzieci do Centrum, pozytywne opinie wychowawców, rodziców i dyrektorów szkół , jak również zainteresowanie naszą działalnością przez inne województwa

  Galeria zdjęć: