trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pierwsze posiedzenia komisji w nowej kadencji sejmiku

  W środę 22 maja obradowały komisje: Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, Edukacji i Nauki, Kultury Fizycznej i Turystyki.

  Radni zaakceptowali propozycję przekazania łącznie 550 tysięcy złotych dla przewozów pasażerskich w sieciach kolei wąskotorowych. Pomoc otrzymają powiaty gnieźnieński, kaliski, średzki oraz gmina Śmigiel. Pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały dotyczący powierzenia gminie Krobia opracowania koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta.

  Jednogłośnie zaopiniowano zaktualizowany plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu w zakresie uruchomienia ponad 4-kilometrowego odcinka linii kolejowej na trasie Wolsztyn-Powodowo. Taki połączenie umożliwi dojazd mieszkańców do zakładów pracy i szkół. Jest również zielone światło dla modernizacji wojewódzkich placówek edukacyjnych.

  Radni po zapoznaniu się z kompetencjami wojewódzkiego samorządu w zakresie sportu i turystyki, pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, dotyczące pomocy finansowej na inwestycje w infrastrukturę sportową.

  Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdominowała dyskusja na tematy związane z gospodarką odpadami, przede wszystkim niebezpiecznymi, a także z jakością powietrza.

  Radni jednogłośnie wyrazili stanowisko zawarte w propozycji uchwały - nieprzedłużania terminu wymiany starych kotłów grzewczych tzw. „kopciuchów". Przypomnijmy, od 1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy zabraniające eksploatacji pieców węglowych w Wielkopolsce, które nie spełniają norm żadnej z klas. Właściciele domów, którzy po terminie granicznym nadal będą wykorzystywać stare kopciuchy na węgiel, muszą liczyć się z finansowymi konsekwencjami.

  Za nami także pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i planie wydatków budżetu, dotyczące między innymi zaplanowanych inwestycji w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

  Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, dotyczące przekazania wielkopolskim gminom pomocy finansowej w ramach dwóch konkursów „Pięknieje wielkopolska wieś" i „Wielkopolskie Jadłodzielnie". 192 sołectwa mają otrzymać dofinansowanie na zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich. Najwyższa wartość dotacji to 70 tysięcy złotych. Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację tego projektu zaplanował w budżecie ponad 11 milionów złotych. Natomiast gminy Białośliwie, Pobiedziska oraz Mikstat będą mogły uruchomić jadłodzielnie. Łączne wsparcie to ponad 70 tysięcy złotych.

  Samorządowcy opiniowali wnioski finansowe, dotyczące między innymi wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji i remontów placówek kultury. Pomoc mają otrzymać gminy Kuślin, Zakrzewo oraz Chodzież. W ramach programu „Kulisy Kultury" przekazane zostanie 195 tysięcy złotych. Zapoznano się także ze stanem gospodarki naszego województwa.

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej także pozytywnie zaopiniowała wszystkie finansowe wnioski, skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Radni zapoznali się także z tematem ubiegłorocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji wielkopolskiego samorządu. 

  Warto podkreślić, że członkowie Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali wszystkie zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej omawiane na komisjach branżowych.


  Galeria zdjęć: