APELUJĄ W SPRAWIE PROTONOTERAPII


Radni, chcąc wesprzeć budowę w Wielkopolsce ośrodka radioterapii protonowej, zamierzają zaapelować do premiera i ministra zdrowia o zmiany w specjalnym zespole opracowującym strategię protonoterapii w Polsce. O założeniach projektu opowiadał podczas grudniowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Przy WCO w Poznaniu, dzięki wsparciu specjalistów oraz porozumieniu jednostek klinicznych, naukowców i samorządowców z pięciu województw Polski zachodniej, miałby powstać ośrodek nazywany INPRONKO. Jak się jednak okazało, 8 listopada 2019 roku przy Ministerstwie Zdrowia powstał zespół do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce, w którym zabrakło przedstawicieli Polski zachodniej. Pojawiły się też informacje, że podobne ośrodki mogą być budowane w Warszawie i w Bydgoszczy. Stąd apel radnych, „wyrażających zaniepokojenie sytuacją, w której projekt INPRONKO nie znajduje ani wsparcia, ani wymiernego zainteresowania na szczeblu ministerialnym”.
Radni omówili też projekty budżetu województwa na 2020 rok i WPF oraz poparli propozycje zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków.


Galeria zdjęć:

  • APELUJĄ W SPRAWIE PROTONOTERAPII
pdf    drukuj    drukuj