ANALIZUJĄ BUDŻET ZA 2018 ROK


Sejmikowa Komisja Rewizyjna przygotowuje opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu województwa. Z tego względu podczas posiedzenia 11 kwietnia radni przez kilka godzin przyglądali się sprawozdaniu z wykonania planu dochodów i wydatków w 2018 roku. Dyrektorzy poszczególnych departamentów UMWW oraz wybranych jednostek podległych samorządowi województwa informowali zarówno o najważniejszych wydatkach, jak i powodach, przez które części zaplanowanych płatności nie udało się zrealizować w ubiegłym roku. Komisja przyjrzała się też wydatkom członków zarządu województwa, dokonywanym przy użyciu kart kredytowych oraz ponownie analizowała dokumenty związane z rozliczeniem dotacji celowej z budżetu województwa dla Parowozowni Wolsztyn.
W porządku obrad znalazła się także informacja o przeprowadzonych w 2018 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kontrolach wewnętrznych (w biurach i departamentach urzędu) oraz zewnętrznych (w jednostkach podległych samorządowi regionu).


Galeria zdjęć:

  • ANALIZUJĄ BUDŻET ZA 2018 ROK
pdf    drukuj    drukuj