Ambasador Irlandii w Wielkopolsce9 lipca 2018 r. wizytę w Województwie Wielkopolskim złożył Ambasador Republiki Irlandii w RP Jego Ekscelencja Gerard Edward Keown. W towarzystwie Wicekonsula Honorowego Irlandii Krzysztofa Schramma spotkał się z Marzeną Wodzińską, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wizyta Ambasadora związana była z obecnością na Konferencji Celtyckiej na Wydziale Anglistyki UAM (3rd Poznan Conference on Celtic Studies). Miała ona również charakter pożegnalny. Ambasador kończy misję w Polsce. W sierpniu 2018 zastąpi go nowa Ambasador - Emer O’Connell.

Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy. JE Ambasador Gerard Keown podkreślił rolę polsko-irlandzkiego partnerstwa w kształtowaniu UE oraz systematyczny wzrost (po 10-15% rocznie) obrotów handlowych między Polską i Irlandią, które sięgnęły już 3,5 mld EUR. Nawiązując do obecności irlandzkich inwestorów na terenie Województwa Wielkopolskiego, wskazał, że region przyciąga ich wysokiej jakości kapitałem ludzkim i otwartą mentalnością kulturową społeczeństwa, uporządkowanym środowiskiem biznesowym i życzliwością władz lokalnych, a także korzystnym położeniem geograficznym i rozbudowaną siecią połączeń lotniczych z Irlandią. Ambasador podkreślił, że wyżej wymienione atuty stanowią rękojmię, że inwestycje irlandzkie w Wielkopolsce będą kontynuowane.

Marzena Wodzińska podziękowała Ambasadorowi za dotychczasową współpracę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Wskazała, że Irlandia może być inspirującym wzorem w zakresie rozwoju gospodarki opartej na IT, rozwoju obszarów poza centralnymi metropoliami oraz rozwiązań dotyczących ochrony środowiska. Podkreśliła, że władze regionu podejmują konkretne działania by inwestorzy zagraniczni nadal postrzegali Wielkopolskę, jako atrakcyjny region. Służą temu działania na rzecz ochrony środowiska, które budują jakość przestrzeni życia dla mieszkańców Wielkopolski i jej gości, a także inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji (projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, projekt Czas Zawodowców bis – zawodowa Wielkopolska, działalność Centrów Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego). Podkreśliła, że w ramach tych projektów rozwijana jest również współpraca z Irlandią – wielkopolskie szkoły otrzymały grant (150 tys. EUR) na miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów w irlandzkim Cork.

Ambasador wyraził nadzieję na kontynuację współpracy w przyszłości. Podziękował za zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w wydarzenia promujące kulturę irlandzką. Podkreślił, że obecność Wicekonsula Honorowego Irlandii pozwala na zachowanie ciągłości we współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Wicekonsul Krzysztofa Schramm przedstawił projekty Fundacji Kultury Irlandzkiej, które mogłyby być wdrożone również w Wielkopolsce. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielopolskiego wyraziła gotowość do kontynuowania dialogu w tej sprawie.


Galeria zdjęć:

  • Ambasador Irlandii w Wielkopolsce
  • Ambasador Irlandii w Wielkopolsce
  • Ambasador Irlandii w Wielkopolsce
  • Ambasador Irlandii w Wielkopolsce
  • Ambasador Irlandii w Wielkopolsce
pdf    drukuj    drukuj