Ambasador Francji w Polsce z pierwszą wizytą u Marszałka Marka Woźniaka


17 grudnia tego roku w ramach pierwszej oficjalnej wizyty w Wielkopolsce, Ekscelencja Frédéric Billet Ambasador Republiki Francji w Polsce spotkał się z Marszałkiem Markiem Woźniakiem.

Od momentu złożenia listów uwierzytelniających w październiku tego roku Ambasador intensywnie poznaje nasz kraj – był już w Krakowie, Łodzi i Gdańsku. Wielkopolska jest ważnym ośrodkiem dla francuskiej ambasady: Województwo Wielkopolskie współpracuje z Bretanią, a w stolicy naszego regionu prężnie działa Dom Bretanii – ważny ośrodek kulturalny, z kolei Miasto Poznań jest miastem partnerskim Rennes.
Podczas spotkania Marszałek Woźniak podkreślił, że dla naszego regionu Francja to przede wszystkim Bretania i Dom Bretanii, z którym współpracujemy od wielu lat. Jego Ekscelencja entuzjastycznie przyjął te informacje i przywołał osobę Jeana-Yvesa Le Driana – obecnego ministra spraw zagranicznych Francji, wcześniejszego Przewodniczącego Rady Regionalnej Bretanii, który bez wątpienia odegrał ważną rolę we wzmacnianiu kontaktów Wielkopolski z Bretanią.
Wśród tematów poruszonych podczas rozmowy znalazła się m.in. transformacja energetyczna. Jak zauważył Marszałek Woźniak, kwestia przyszłości klimatycznej to dla regionu priorytet. „Zielony ład” jest dzisiaj w Unii Europejskiej sprawą priorytetową i odsuwa na dalszy plan nawet tak nośne tematy jak innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Już teraz, nawet bez dostępu do środków dedykowanych na ten cel z UE, staramy się jako region umożliwiać wdrażanie projektów, mających na celu wprowadzanie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii: farm wiatrowych czy też instalacji fotowoltaicznych.
Ambasador Billet przyznał, że bardzo ważna jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym obszarze między samorządami polskimi i francuskimi, również w kontekście energii atomowej. Marszałek Woźniak przywołał przykład takiej współpracy z przeszłości, zwłaszcza w zakresie współpracy francuskich samorządów z lokalną społecznością, ich roli w uświadamianiu, czym tak naprawdę jest elektrownia atomowa i jak wszechstronne systemy zabezpieczeń obecnie się stosuje.
Na zakończenie Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na kwestię nauczania języka francuskiego. Jak wynika z jego obserwacji, studenci romanistyki często nie zdają sobie sprawy, że język francuski przestał być wyłącznie językiem kultury i literatury. Obecnie to język praktyczny, zawodowy. Jego znajomość otwiera absolwentom drzwi przedsiębiorstw wielu branż. Ambasador prowadzi obecnie działania, by francuskie firmy w Polsce przyjmowały studentów na praktyki czy staże, by zaprezentować im te ogromne możliwości.
Na koniec spotkania Marszałek Woźniak odwołał się do historii, zapewniając swych gości, że pamięć o francuskim wsparciu podczas negocjacji w Wersalu jest wciąż żywa w Wielkopolsce. Bez tego wsparcia usankcjonowanie zdobyczy Powstania Wielkopolskiego, którego 101. rocznicę będziemy celebrować 27 i 28 grudnia, nie byłoby możliwe.

 


Galeria zdjęć:

  • Ambasador Francji w Polsce z pierwszą wizytą u Marszałka Marka Woźniaka
pdf    drukuj    drukuj