„Aktywni w Wielkopolsce” w ramach XX edycji Konkursu o Puchar Recyklingu Rok 2019


10 października br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędzie się uroczysta Gala Kongresu ENVICON ENVIRONMENT 2019, podczas której zostaną przyznane „Środowiskowe Oskary” – nagrody i wyróżnienia związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska. Wówczas nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu o Puchar Recyklingu, w którym corocznie wyłaniane są podmioty wyróżniające się efektywnym systemem selektywnej zbiórki odpadów, promocją nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów, działaniami w zakresie edukacji ekologicznej.
W ramach wydarzenia odbywa się Konkurs „Aktywni w Wielkopolsce” adresowany do gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego, osiągających wysokie poziomy selektywnej zbiórki i odzysku poszczególnych frakcji odpadów.Województwo Wielkopolskie jest partnerem tej inicjatywy. Nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże laureatom Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

pdf    drukuj    drukuj