Aktualizacja strategii rozwoju województwaAnkieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego


Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014–2020. Ważną cechą dotychczasowych prac nad poprzednimi „edycjami” strategii regionalnej było partnerstwo społeczne. Zespoły przygotowujące projekty kolejnych dokumentów uwzględniały zbierane w różny sposób opinie i propozycje. Tradycyjnie, w różnych miejscach Wielkopolski, przed przyjęciem ich przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, odbywały się konferencje, zarówno regionalna, jak i dotyczące mniejszych obszarów.

Nawiązując do trwającej dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego, rozpoczętej cyklem spotkań diagnostycznych odbywających się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w debacie, przez wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.

Wyniki badania na temat rozwoju społeczno-gospodarczego województwa stanowić będą cenne źródło informacji, uzupełniające istniejące zasoby wiedzy, które zostaną wykorzystane w pracach nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego.

Ankieta jest dostępna pod linkiem
pdf    drukuj    drukuj