Marszałek podpisał umowy na ponad 25 mln zł unijnego wsparcia z WRPO dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej!


15 lutego 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak - w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO) - podpisał pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO). Beneficjentami są Miasto Kalisz i Powiat Kaliski, które reprezentowali Prezydent Grzegorz Sapiński oraz Starosta Krzysztof Nosal.
Umowy dotyczą Poddziałania 8.3.5 WRPO „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO – tryb konkursowy” oraz Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”. Marszałek Woźniak powiedział, że projekty Kalisza i Powiatu Kaliskiego pokazują komplementarne podejście do tematu. „To kompleksowe zabezpieczenie pewnych potrzeb społecznych związanych z edukacją młodzieży i dorosłych oraz dostosowania jej do aktualnych wymagań rynku pracy. Projekty są dobrze realizowane i wzajemnie się uzupełniają” – podkreślił Marszałek. „Warto zaznaczyć, że ZIT to nowe narzędzie, wymagało czasu na rozruch, utworzenia nowych instytucji i współdziałania wielu podmiotów. Mamy nadzieję, że skoro pierwszy krok został wykonany, to realizacja wszystkich zamierzeń się powiedzie, czego życzymy miastu i powiatowi. Dziś możemy mówić o satysfakcji” – powiedział Marszałek.
Miasto Kalisz podpisało także umowę o dofinansowanie projektu związanego z tzw. niską emisją. „Ten projekt dotyczy bardzo ważnej dziedziny. Związany jest z infrastrukturą komunikacyjną i obniżaniem emisji dwutlenku węgla. Zdecydowałem zwiększyć kwotę alokacji na ten cel i dzięki temu zaopatrzyliśmy beneficjentów, którzy w pierwszym etapie konkursu nie mieli szans na dofinansowanie”- powiedział Marszałek. Prezydent Grzegorz Sapiński podkreślił, że Kalisz jest jednym z najbardziej zatłoczonych miast. „Chcemy zachęcić mieszkańców do korzystania z innych niż samochód, alternatywnych możliwości przemieszczania się, np. rowerem. W ramach projektu zakupionych zostanie m.in. 9 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych, zbudowane zostaną ścieżki rowerowe i parkingi. Dodatkowo zmodernizujemy oświetlenie uliczne by było energooszczędne” – mówił Prezydent.
Powiat Kaliski zrealizuje dwa projekty dedykowane edukacji zawodowej młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski podkreślił, że chodzi szczególnie o dostosowanie oferty kształcenia do wymogów lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekty zakładają m.in. zwiększenie udziału podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowywaniu i realizacji szkolenia zawodowego dorosłych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez staże realizowane we współpracy z przedsiębiorcami, doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez kursy i szkolenia, a także wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie w zawodach wynikających z potrzeb rynku pracy.
Łączna kwota kaliskich projektów wynosi prawie 35 mln 200 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeszło 1 mln 800 tys. zł i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) ponad 23 mln 500 tys. zł. Prezentacje projektów znajdą Państwo w załącznikach.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach pierwszego konkursu dotyczącego inwestowania w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO wybrał projekty na łączną kwotę ponad 10 mln zł. Przypomnijmy, że w ramach pierwszego konkursu dotyczącego tzw. niskiej emisji Zarząd wybrał projekty na łączną kwotę ponad 160 milionów zł.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl.


Galeria zdjęć:

  • Marszałek podpisał umowy na ponad 25 mln zł unijnego wsparcia z WRPO dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej!

pdf    drukuj    drukuj