Zapraszamy kolejne gminy i biblioteki do udziału w Programie Rozwoju Bibliotek


Od 31 stycznia do 31 marca potrwa nabór uczestników do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Celem programu jest rozwijanie bibliotek jako lokalnych centrów wiedzy, aktywności i kultury, szkolenie bibliotekarzy oraz popularyzacja bibliotek jako ośrodków służących integracji lokalnych społeczności.  Do programu zgłaszać się mogą biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko- miejskich oraz z gmin miejskich liczących do 20 tys. mieszkańców.
Program Rozwoju Bibliotek realizowany jest w Wielkopolsce od 13 listopada 2009 roku, kiedy to Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski oraz Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podpisali porozumienie, zawiązując regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Władze województwa zadeklarowały wtedy wsparcie gminnych bibliotek publicznych i ich filii, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.
Więcej informacji na temat naboru, a także zobowiązań i korzyści wynikających z udziału w Programie Rozwoju Bibliotek można znaleźć na stronie: www.biblioteki.org.

pdf    drukuj    drukuj