Za sprawą Marszałka Marka Woźniaka szykuje się w Poznaniu doniosłe wydarzenie w ramach Polskiej Prezydencji


Dziś okazało się, że w stolicy Wielkopolski odbędzie się jeszcze jedno doniosłe wydarzenie Polskiej Prezydencji. Podczas kończącego się właśnie posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów w Gödöllö na Węgrzech przyjęto z wielkim zadowoleniem propozycję złożoną przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie szefa polskiej delegacji do KR, by w Poznaniu odbyć założycielskie posiedzenie tzw. Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów ds. Partnerstwa Wschodniego.

Propozycja Marszałka Woźniaka to szybka reakcja na wieść o tym, że unijny Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który miał się odbyć na Węgrzech, został właśnie przeniesiony do Polski.

Dlatego też 8 września tego roku, jako wydarzenie satelickie Szczytu UE ws. Partnerstwa Wschodniego, w Poznaniu zostanie zainaugurowana Stała Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego. Jej utworzenie to odpowiedź Komitetu Regionów na zalecenie Komisji Europejskiej z 2008 roku, by uruchomić stałą platformę współpracy pomiędzy samorządami Unii Europejskiej a władzami regionalnymi i lokalnymi krajów Partnerstwa Wschodniego. Zadaniem Stałej Konferencji będzie rozwijanie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego na szczeblu samorządowym, wspieranie reform i przemian demokratycznych w krajach objętych Partnerstwem poprzez kontakty europejskich samorządów ze wschodnimi sąsiadami oraz wspieranie Komisji Europejskiej i innych zaangażowanych stron w realizację celów Partnerstwa Wschodniego.

Posiedzenie inaugurujące Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych, które odbędzie się w stolicy Wielkopolski najprawdopodobniej przyciągnie do Poznania ważnych unijnych polityków: przedstawicieli Polskiej Prezydencji, Komisarza ds. Rozszerzenia i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Stefana Füle, Przewodniczącą Komitetu Regionów Mercedes Bresso i wielu innych.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

pdf    drukuj    drukuj