Wicemarszałek Jankowiak przedstawicielem ZWRP w Radzie Europy i członkiem Rady Naukowej PAN


Podczas XXI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, które odbyło się 25 lutego 2011 roku w Warszawie, uzupełniono między innymi skład delegacji Związku Województw RP do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. Przedstawicielem Związku Województw RP w Komitecie Władz Regionalnych Rady Europy ponownie został wybrany Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych (ang. CLRAE) to organ doradczy, reprezentujący władze lokalne i regionalne członków Rady Europy. Składa się z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Od 1994 roku jest organem stałym zbierającym się raz do roku w Strasburgu. Do głównych zadań Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych należy promowanie rozwoju demokracji na szczeblu lokalnym i umacnianie kontaktów regionów z innymi krajami.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak został również powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011 – 2014.

 

pdf    drukuj    drukuj