trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Umowa na 22 nowe pociągi dla Wielkopolski podpisana!

  Marszałek Marek Woźniak i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisali 8 lutego 2011 roku z Tomaszem Zaboklickim - Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA i Jerzym Bergiem - Członkiem Zarządu, Dyrektorem Marketingu i Rozwoju firmy PESA wartą 469,5 mln złotych umowę na dostawę 22 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) „ELF” do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Wielkopolsce. Zakup pociągów jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.  Zakup nowego taboru, w powiązaniu z utworzeniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego własnej spółki przewozowej Koleje Wielkopolskie i rosnącymi nakładami budżetowymi w obszarze transportu kolejowego, zapewni w najbliższym czasie nową jakość usług transportowych w Wielkopolsce.

  Podpisanie umowy na dostawę ezt następuje w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, który wygrała PESA. Firma zaoferowała pojazd typu 22WE Elf, przeznaczony do obsługi pasażerskiego  ruchu regionalnego i międzyregionalnego na liniach zelektryfikowanych. Pojazd może poruszać się z maksymalną prędkością eksploatacyjną 160 km/h, ma ponad 75 metrów długości i na stałych miejscach siedzących może przewozić 204 pasażerów. Pociągi będą dostarczane sukcesywnie w okresie od 18 do 40 miesięcy od daty podpisania umowy.

  Projekt jest współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013:
  Priorytet II - Infrastruktura komunikacyjna
  Działanie 2.4 - Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
  Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

  Na dofinansowanie projektu w kwocie nieprzekraczającej 198,1 mln PLN (50 % wydatków kwalifikowanych) składają się:
  - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 168,4 mln PLN (85 % dofinansowania),
  - środki z budżetu państwa - 29,7 mln PLN (15 % kwoty dofinansowania).

  Wkład własny - w wysokości 198,1 mln PLN oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT) - zapewnia Województwo Wielkopolskie.