Spotkanie marszałków województw Polski Zachodniej


20 stycznia tego roku w Opolu odbędzie się kolejne spotkanie w ramach prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej. Oprócz Marszałka Marka Woźniaka  wezmą w nim udział marszałkowie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, i zachodniopomorskiego. Obecni będą również eksperci – regionaliści: prof. Jacek Szlachta i dr Wojciech Dziemianowicz oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie zostało zainicjowane przez prof. Jacka Szlachtę, kluczowego eksperta w ramach prac nad strategią rozwoju Polski Zachodniej, który przedstawi nowo powołanym marszałkom ideę  dokumentu strategicznego oraz dotychczasowy stan prac nad nim, a także zaprezentuje raport metodyczny dotyczący identyfikacji potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej. 

Obrady rozpoczną się konferencją prasową o godzinie 14.45 w restauracji „Venezia” w Opolu przy ulicy Szpitalnej. 

Dokument strategiczny poświęcony Polsce Zachodniej ma być odpowiedzią na zmieniającą się politykę spójności Unii Europejskiej i nowy okres programowania 2014-2020. Założeniem inicjatywy jest określenie priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej, które powinny być spójne z wyzwaniami polityki rozwojowej UE, jak również z wyzwaniami polskiej polityki regionalnej. W powstanie dokumentu strategicznego zaangażowali się marszałkowie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, którzy 26 sierpnia 2010 r. w Szczecinie podpisali w tej sprawie Porozumienie.


Dodatkowo marszałkowie uzgodnili, że prace będą przebiegały w trybie eksperckim, przy udziale ekspertów krajowych i regionalnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wstępnie wsparło tę inicjatywę, a jego przedstawiciele uczestniczą w pracach diagnostycznych.

Pierwsze efekty prac dotyczących  diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województw Polski Zachodniej prawdopodobnie będą mogły zostać upublicznione w trakcie trwania prezydencji Polski w Radzie UE, czyli w drugiej połowie bieżącego roku.
 

oprac. na podstawie materiałów UMWO

pdf    drukuj    drukuj