Przewodzące Radzie UE Węgry goszczą Komitet Regionów


Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący polskiej delegacji do Komitetu Regionów (KR) weźmie uczestniczy w nadzwyczajnym posiedzeniu wyjazdowym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów oraz 128. Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów. Obrady odbywają się 3 i 4 marca 2011 roku w mieście Gödöllő na Węgrzech, które przewodniczą obecnie w Radzie Unii Europejskiej.  

Posiedzenie Prezydium poświęcone jest m.in. omówieniu Rocznego sprawozdania na temat pomocniczości za rok 2010. Sprawozdanie powstało w odpowiedzi na przyjęcie przez KR nowej roli pod względem monitorowania stosowania zasady pomocniczości po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Celem dokumentu jest również przedstawienie perspektyw na przyszłość. Dodatkowo obecna edycja sprawozdania za rok 2010 ma stanowić podstawę dla kolejnych, rocznych sprawozdań w sprawie pomocniczości.

Nadzwyczajne posiedzenie wyjazdowe grupy EPP odbywa się pod hasłem: 2011 – Europejski Rok Wolontariatu: Miasta i regiony propagują sport i aktywne obywatelstwo z myślą o spójności społecznej w Europie. Konferencję otworzy Komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding. Głos zabiorą  Miklós Soltész, węgierski minister ds. polityki społecznej oraz Attila Czene, węgierski minister sportu. Posiedzenie zwyczajowo zakończy przyjęcie Deklaracji Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów.

Źródło: CoR/EPP

pdf    drukuj    drukuj