Projekty Urzędu docenione przez MSZ


Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło wyniki konkursu „Pomoc rozwojowa 2011”.Wśród 114 dofinansowanych przez MSZ wniosków projektowych – złożonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i jednostki naukowo-badawcze – znalazły się aplikacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: „Zarządzanie projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti” oraz „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego.”

Pierwszy projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” i samorządami wielkopolskimi na rzecz gruzińskiego regionu Mtskheta-Mtianeti. Uczestniczyć w nim będą urzędnicy administracji tego regionu, zarówno Administracji Gubernatora, jak i samorządów gminnych (Mtskheta, Dusheti, Kazbegi, Tianeti), a także pracownicy lokalnych organizacji pozarządowych. Celem projektu jest upowszechnienie wśród jego uczestników praktycznej wiedzy na temat zarządzania projektami.

Partnerem drugiego projektu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, a jego uczestnikami będą pracownicy Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej i instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego. Projekt ma na celu upowszechnienie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia strategii gospodarczej regionu wśród przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz urzędników administracji obwodu.

Z informacjami na temat wyników konkursu „Pomoc rozwojowa 2011” można zapoznać się na portalu „Polska Pomoc”: www.polskapomoc.gov.pl.

 

pdf    drukuj    drukuj