Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego


 Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za rok 2010 wybitnemu socjologowi  Profesorowi Andrzejowi Kwileckiemu. Kapituła Nagrody w swojej rekomendacji podkreśliła niezwykle konsekwentne, uczciwe i wsparte doskonałym aparatem badawczym przybliżanie przez Laureata dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, wzbogacenie polskiej socjologii o badania Ziem Zachodnich, pionierskie w Polsce studia poświęcone integracji europejskiej oraz postawę wierną ideom pracy organicznej.

Urodzony w 1928 roku w siedzibie rodu Kwileckich – Kwilczu, Profesor Andrzej Kwilecki jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Instytucie Zachodnim. Był dyrektorem Instytutu Socjologii oraz prorektorem UAM. Związany z redakcją „Studiów Socjologicznych”, „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Profesor w Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales w Paryżu. Był Przewodniczącym Komitetu Nauk Socjologicznych PAN w Warszawie w latach 1984 – 1986.

Naukowo zajmował się migracjami i osadnictwem na Ziemiach Zachodnich, mniejszościami narodowymi, integracją zachodnioeuropejską i historią socjologii polskiej. Jego główne publikacje to m.in. „Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych” (współredaktor Z. Dolczewski- 1963), „Idea zjednoczenia Europy” (1963), „Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji” (1974), „Robotnicze losy” t. 1 i 2 (ze współredaktorami). Po 1989 roku zajął historyczną problematyką ziemiaństwa – publikacje „Ziemiaństwo wielkopolskie” (1998), „Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią i miastem” (2001), praca zbiorowa z 2004 roku „Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji” oraz „Wielkopolskie rody ziemiańskie” z 2010 roku.

„Tak jak Ryszard Kapuściński w swojej twórczości przekonywał nas, że aby lepiej poznać siebie, trzeba poznać Innych, bo to oni właśnie są tym zwierciadłem, w którym się przeglądamy, tak prof. Andrzej Kwilecki przybliża nam w swych książkach innych. Innych, w tym ziemiańskie rody, których dzieje i dokonania przez dziesięciolecia były wypierane ze społecznej świadomości” – czytamy w uzasadnieniu przyznania Nagrody.

Profesor Andrzej Kwilecki jest laureatem V edycji Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego. Dotychczas otrzymali ją Doktor Wanda Błeńska, prof. Anna Wolff - Powęska, Stefan Bratkowski oraz Solange i Krzysztof Olszewscy.  

W skład powołanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Kapituły Nagrody wchodzą: prof. Waldemar Łazuga, Wojciech Nentwig, Anna Plenzler, prof. Anna Wolff-Powęska oraz prof. Marek Ziółkowski.


Uroczystość uhonorowania Nagrodą odbyła się 8 stycznia 2011 roku w Auli UAM w Poznaniu, podczas Spotkania Noworocznego. W trakcie uroczystego wieczoru współgospodarz Spotkania - Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski wręczył medale Ad Perpetuam Rei Memoriam dla prof. Marka Jemielitego oraz Grażyny Ziółkowskiej.


Galeria zdjęć:

 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • Prof. Andrzej Kwilecki laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego im. Ryszarda Kapuścińskiego
pdf    drukuj    drukuj