Pożegnanie Profesor Marii Paradowskiej


 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Profesor Marii Paradowskiej.

Odszedł wybitny historyk, etnolog i etnograf,
niestrudzona krzewicielka wiedzy o Bambrach Poznańskich.
To z Jej inicjatywy – jako prezesa Towarzystwa Bambrów Poznańskich – w Poznaniu
powstało muzeum popularyzujące kulturę imigrantów z Bambergu.

Pani Profesor przez całe życie związana była ze stolicą Wielkopolski. Przez wiele lat kierowała Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu.
W latach 2006 – 2010 była Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego III kadencji.

Jej śmierć to ogromna i bolesna strata dla Wielkopolski i Poznania,
zwłaszcza dla społeczności Bambrów.

Żegnamy Człowieka o wielkim sercu, któremu zawsze bliskie były sprawy innych ludzi.

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składam wyrazy głębokiego współczucia

Marek Woźniak
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
wraz z Zarządem

pdf    drukuj    drukuj