Nabór na misje gospodarcze w drugiej połowie 2011 r.


Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie przypomina o możliwości zgłaszania propozycji zagranicznych imprez targowych (bez możliwości wynajęcia powierzchni targowej), w celu organizacji misji gospodarczej. Propozycja musi być zgłoszona przez grupę co najmniej pięciu przedsiębiorców, klaster lub Instytucję Otoczenia Biznesu. W momencie otrzymania zgłoszenia zostanie otwarty nabór na misję gospodarczą z udziałem w danych targach na stronie internetowej UMWW (www.umww.pl) i WRPO (www.wrpo.wielkopolskie.pl). Misja zostanie zorganizowana po podpisaniu co najmniej 5 umów z przedsiębiorcami. Misje gospodarcze realizowane są w ramach projektu kluczowego "Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce" (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki).
 

pdf    drukuj    drukuj