Marszałek Marek Woźniak wiceprezesem ZWRP


Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Warszawie przedstawiciele regionów wybrali nowe władze Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprezesem organizacji został Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Związek Województw Rzeczypospolitej
Polskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw.  Celem Związku jest m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw.

Prezesem ZWRP został ponownie Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 

fot. ZWRP
 


Galeria zdjęć:

  • Marszałek Marek Woźniak wiceprezesem ZWRP
  • Marszałek Marek Woźniak wiceprezesem ZWRP
pdf    drukuj    drukuj