Marszałek M. Woźniak w Powiecie Kępińskim rozpoczyna cykl spotkań z samorządami Wielkopolski


„Chciałbym w tej kadencji oglądać Wielkopolskę przede wszystkim z perspektywy społeczności lokalnych, ich problemów i oczekiwań. Dyskutować w ich miejscach zamieszkania o tym, jak sobie  wyobrażają  przyszłość naszego regionu  i jak najbardziej efektywnie można wykorzystać środki unijne, które - wszyscy mamy taką nadzieję – trafią do Wielkopolski, w nowej unijnej perspektywie finansowej 2014-2020, w nie mniejszej ilości, jak dotąd - powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, rozpoczynając w Kępnie cykl spotkań, które odbywać będzie w tej kadencji we wszystkich powiatach Wielkopolski.

Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w uroczystościach związanych z 91. rocznicą powrotu Ziemi Kępińskiej do Rzeczypospolitej. Jak podkreślił, szczególnym przeżyciem było dla niego uczestnictwo w okolicznościowej akademii w Liceum Ogólnikształcącym  imienia majora Henryka Sucharskiego i bardzo profesjonalny program przygotowany przez uczniów.  Podczas spotkania w liceum, Marszałek zachęcał młodzież do  przesyłania na jego elektroniczną skrzynkę pocztową  pytań  i opinii.

Istotnym punktem wizyty Marszałka Marka Woźniaka w Kępnie było  spotkanie z samorządowcami powiatu kępińskiego i dyskusja o najważniejszych problemach tego najbardziej na południe wysuniętego powiatu Wielkopolski.  Do priorytetowych kwestii należy bez wątpienia komunikacja, czas dojazdu do Poznaniu, niesatysfakcjonująca mieszkańców oferta połączeń kolejowych.

Uruchomienie działalności regionalnej spółki kolejowej w tym roku i  zakup nowego taboru pozwoli częściowo poprawić sytuację. Podstawą jej radykalnej zmiany jest jednak przede wszystkim modernizacja trasy S11.

Przedmiotem rozmowy Marszałka Woźniaka ze Starostą Kępińskim, Włodzimierzem Mazurkiewiczem był między innymi projekt budowy ogólnodostępnego  wielofunkcyjnego kompleksu  lekkoatletycznego  przy LO w Kępnie.  
 


Galeria zdjęć:

 • Marszałek M. Woźniak w Powiecie Kępińskim rozpoczyna cykl spotkań z samorządami Wielkopolski
 • Marszałek M. Woźniak w Powiecie Kępińskim rozpoczyna cykl spotkań z samorządami Wielkopolski
 • Marszałek M. Woźniak w Powiecie Kępińskim rozpoczyna cykl spotkań z samorządami Wielkopolski
 • Marszałek M. Woźniak w Powiecie Kępińskim rozpoczyna cykl spotkań z samorządami Wielkopolski
 • Marszałek M. Woźniak w Powiecie Kępińskim rozpoczyna cykl spotkań z samorządami Wielkopolski
 • Marszałek M. Woźniak w Powiecie Kępińskim rozpoczyna cykl spotkań z samorządami Wielkopolski
pdf    drukuj    drukuj