Konkurs dla organizacji pozarządowych


Departament Gospodarki UMWW ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w 2011 roku na podstawie Uchwały Nr 260/11 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2011 roku.

Wnioski projektowe można składać do dnia 21 marca br. w Sekretariacie Departamentu Gospodarki, ul. Przemysłowa 46 w Poznaniu (II piętro).
Zasady konkursu zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Osobą do kontaktu jest Łukasz Wysocki, tel. 61 65 80 714, e-mail: lukasz.wysocki@umww.pl.

pdf    drukuj    drukuj