III Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek 24 stycznia 2011 roku o godzinie 12.00 w Sali Herbowej  WUW przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu odbędzie się III Sesja Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022 – I czytanie.
5. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok - I czytanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu  „Moje Boisko – ORLIK 2012”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego tj. Powiatu Obornickiego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Nr XLIX/756/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piła.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ujście.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniezno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Teatrowi Wielkiemu im. St. Moniuszki w Poznaniu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2010 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2011r.".
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy komisji  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2011r.".
19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj