trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

97 MLN EURO NA NOWE KONKURSY

    Obradująca 13 października sejmikowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją podsumowującą działania realizowane przez samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak wskazywała Izabela Mroczek, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, Komisja Europejska w sierpniu 2021 r. zaakceptowała strategiczną zmianę PROW 2014-2020, która wydłuża okres jego realizacji o dwa lata i przewiduje dodatkową pulę funduszy dla beneficjentów. Wielkopolska zyska około 97 mln euro na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, cieszących się największym zainteresowaniem samorządów lokalnych. Nowe konkursy będą dotyczyły m.in. wsparcia inwestycji w modernizację dróg, gospodarkę wodno-ściekową oraz scalanie gruntów.

    Poza tym komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w tegorocznym budżecie, przyjęła projekt uchwały sejmiku w sprawie programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, a także zapoznała się z informacją o planowanych (przez WODR w Poznaniu) inwestycjach na terenie Ośrodka Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku.


    Galeria zdjęć: