Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli świętował 70. urodziny


5 listopada na terenie MTP Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, jednostka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, świętował swoje 70. urodziny. W uroczystości udział wzięli Marszałek Marek Woźniak oraz Marzena Wodzińska – Członek  Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wśród zaproszonych gości byli także bp Damiana Bryla, kuratorzy oświaty, rektorzy i dziekani poznańskich uczelni, dyrektorzy muzeów i teatrów, szkół i  placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz  placówek doskonalenia nauczycieli z całej Polski. Podczas gali przedstawicielom instytucji współpracujących z Ośrodkiem zostały wręczone pamiątkowe medale 70-lecia.

Ośrodek na przestrzeni 70  lat przechodził kilka przekształceń i zmieniał nazwy, ale cały czas jednakowo kompetentnie służył wieloraką pomocą wielkopolskim nauczycielom i uczniom. Swoją ofertę kieruje do nauczycieli pracujących na terenie miasta Poznania oraz w 11 powiatach województwa wielkopolskiego, czyli w sumie do około 35 273 nauczycieli, którzy kształcą 292 710 uczniów.
Głównym zadaniem Ośrodka jest – poprzez różne formy kształcenia ustawicznego – tworzenie warunków do podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych w Wielkopolsce. Rocznie z jego oferty, przygotowanej przez nauczycieli konsultantów oraz specjalistów i 53 doradców, powoływanych przez jednostki prowadzące szkoły, korzysta ok. 20 tysięcy nauczycieli.  
Realizację zadań ODN wspiera ponad 50 instytucji, m.in.  uczelnie, teatry, muzea, CTK TRAKT, Palmiarnia, Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, a także Lasy Państwowe i Parki Krajobrazowe oraz policja i straż pożarna.
Do najbardziej wizerunkowych przedsięwzięć Ośrodka należą, organizowane od 22 lat, Targi Edukacyjne, które wspiera także Samorząd Województwa Wielkopolskiego i  Międzynarodowe Targi Poznańskie, a ostatnio najnowocześniejszy projekt skierowany do 600 wielkopolskich szkół pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Od 10 lat pracownicy ośrodka realizują też projekt „Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, w którym wzięło już udział ponad 100 tys. uczniów wielkopolskich szkół.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu posiada m.in. tytuł Miejsce Odkrywania Talentów, nadany w 2013 r. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach promocji miejsc, gdzie rozwijane są talenty uczniów. W 2014 r. otrzymał Nagrodę Honorową Dobosza Powstania Wielkopolskiego za wkład w upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, a we wrześniu tego roku – Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.


Galeria zdjęć:

  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli świętował 70. urodziny
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli świętował 70. urodziny
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli świętował 70. urodziny
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli świętował 70. urodziny
pdf    drukuj    drukuj