50-lecie Służb Melioracyjnych Wielkopolski


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w uroczystości związanej z jubileuszem 50-lecia Służb Melioracyjnych Wielkopolski, która odbyła się 5 września tego roku o godzinie 11.00 w Sali Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ulicy Dojazd 11. W wydarzeniu uczestniczył Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Podczas uroczystości zaprezentowana została działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) oraz instytucji, które podczas minionych pięćdziesięciu lat zajmowały się kwestiami zapobiegania powodziom, suszom czy budową zbiorników retencyjnych. Zostaną zostały także poruszone sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracyjnych oraz pozyskiwaniem środków unijnych na prowadzenie działań inwestycyjnych. Nie zabrakło odniesień do ekologii w sposobach realizacji zadań służb melioracyjnych w Wielkopolsce.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która administruje majątkiem skarbu państwa, w skład którego wchodzą urządzenia gospodarki wodnej, czyli zbiorniki wodne, wały przeciwpowodziowe, rzeki, samodzielne budowle piętrzące czy pompownie przeciwpowodziowe i melioracyjne. Nakłady poniesione na inwestycje w latach 2000-2014 wynoszą 717,8 mln zł, z czego 438,7 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej (61 proc.), a prawie 44 mln złotych wyasygnował Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ważniejsze inwestycje z ostatnich lat to m.in. budowa zbiorników wodnych Jutrosin i Rydzyna, odbudowa rzeki Ołobok czy odbudowa wałów rzeki Warta na odcinku Konin – Koło.

 


Galeria zdjęć:

  • fot. R. Dusza
  • fot. R. Dusza
  • fot. R. Dusza
pdf    drukuj    drukuj