trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

4,4 mln złotych z budżetu unijnego dla Powiat Krotoszyńskiego na usprawnienie transportu publicznego i kształcenie zawodowe

  Marszałek Marek Woźniak i Stanisław Szczotka, Starosta Krotoszyński podczas zdalnej konferencji prasowej podpisali umowy na dofinansowanie realizacji dwóch projektów pn. „Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej – etap Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza w ciągu drogi 4331P wraz z promocją zrównoważonego transportu w Powiecie Krotoszyńskim” oraz „Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”. Pieniądze na sfinalizowanie projektów pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

  – Umowy dziś podpisywane dotyczą dwóch ważnych obszarów: projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej, która prowadzi z Nowego Folwarku do Brzozy przy drodze powiatowej nr 4331, wiąże się z kwestią niskoemisyjnego transportu publicznego. Z kolei drugi projekt dotyczy czegoś, co jest dla nas szczególnie ważne i co staramy się objąć szczególną opieką i troską, mianowicie szkolnictwa zawodowego  i podwyższania kwalifikacji pod kątem potrzeb rynku pracy – powiedział Marszałek Marek Woźniak. – Tego rodzaju projekty mają zdecydowany priorytet. Od razu chcę podkreślić jeden niezwykle ważny wymiar dotyczący tego rodzaju zero emisyjnego transportu – chodzi o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Dziś poruszanie się rowerzystów po szybkich drogach wojewódzkich czy powiatowych nie jest bezpieczne. Odseparowanie w krotoszyńskim projekcie korytarza rowerowego od ruchu samochodowego jest elementem zwiększającym to bezpieczeństwo. 

  Realizacja projektu transportowego (wartego prawie 4,1 mln złotych) – z kwotą dofinansowania blisko 3,2 mln złotych – pozwoli mieszkańcom kilku miejscowości z gmin Krotoszyn i Rozdrażew właśnie bezpiecznie przemieszczać się pieszo lub na rowerach, ale także zostanie poszerzony dostęp do  korzystania z transportu publicznego. W ramach największego zadania, czyli budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4331 na odcinku Krotoszyn-Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza-Henryków, powstaną także m.in. wjazdy i wyjazdy z posesji czy miejsca postojowe dla samochodów, zjazdy na drogi boczne, wykonane będą zatoki autobusowe. Budowa ścieżki oraz przeorganizowanie ruchu w Krotoszynie umożliwi powstanie szlaku rowerowego, którym będzie można bezpiecznie dojechać np. z Rozdrażewa na dworce (kolejowy i autobusowy) w Krotoszynie. W czterech punktach trasy staną wiaty rowerowe, w których można będzie zostawić rower i np. przesiąść się na autobus. Atrakcją drogi rowerowej będzie szlak „Śladami Bany”, przypominający przebieg i dzieje dawnej kolejki wąskotorowej. 

  Starosta Stanisław Szczotka przypomniał, że obecny projekt transportowy dotyczy odcinka,  realizowanego w partnerstwie z Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Gminą Rozdrażew. – Jego istotą jest rowerowe połącznie obu gmin – powiedział. – W latach poprzednich wybudowano już pierwsze odcinki tej trasy, a obecny, liczący 3127 metrów, jest realizacją ostatniego etapu. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy wielu miejscowości mogą bezpiecznie i zdrowo dotrzeć do pracy, szkół czy lekarza. Planowana infrastruktura, w tym stylizowane wiaty rowerowe, posłużą jako punkty przesiadkowe, w których będzie można przesiąść się z roweru na autobus, a nawet dotrzeć na dworzec autobusowy i kolejowy w Krotoszynie. Liczymy, że uda się nam zmniejszyć ruch samochodowy i ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Planujemy, że jesienią tego roku pierwsi rowerzyści pojawią się na ścieżce. 

  Z kolei realizacja drugiego, oszacowanego na blisko 2 mln złotych (dofinansowanego z WRPO 2014+ ponad 1,3 mln złotych), przyczyni się do poprawy warunków kształcenia zawodowego w sześciu szkołach Powiatu Krotoszyńskiego. Jednocześnie dzięki podniesieniu atrakcyjności infrastruktury szkolnictwa zawodowego powstaną warunki umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów tych szkół.  
  W ramach projektu powstanie 6 pracowni w szkołach powiatu prowadzących kształcenie zawodowe: analityczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, trzy gastronomiczne także w Krotoszynie: w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 (gastronomiczno-kelnerska) oraz w Zespole Szkół Specjalnych (gastronomiczno-cukiernicza), a także dwie w Koźminie Wlkp.: produkcji rolniczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz stolarsko-meblarska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
  – Pracownie te zostaną wyposażone w sprzęt i urządzenia, które pomogą uczniom zdobywać niezbędne umiejętności, które pomogą im funkcjonować na rynku pracy – dodał Marszałek Marek Woźniak. – Wyposażenie zdecydowanie poprawia jakość edukacji i przygotowanie do zawodu. Krotoszyński projekt to modelowy przykład pokazujący, jak wzbogacić istniejące obiekty szkolne i podnosić standardy edukacji.   
  – Nazwa projektu celowo nawiązuje do kluczowych branż, jakie ujęto w regionalnej strategii innowacji dla Wielkopolski – tłumaczył Stanisław Szczotka. – Mamy nadzieję, że dzięki tym pracowniom nasze szkoły zawodowe wykształcą kompetentnych fachowców dla regionalnego rynku pracy.  

  Fot. SPK


  Galeria zdjęć: