400 tys. zł dla edukacyjnych NGO


6 czerwca 2018 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyło się oficjalne podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi z subregionu kaliskiego na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2018, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert. Wsparcie to jest zgodne z Uchwałą Nr 5226/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podkreśliła "W budżecie województwa na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji przeznaczono w tym roku 400 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego środowiska lokalne zostaną wzbogacone o konkretne działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, grup seniorów. Dzięki temu wsparciu otwiera się możliwość nowych konkretnych działań dla zaspokojenia potrzeb tych osób. Wiemy,że organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje najlepiej spożytkują te środki finansowe, bo na co dzień wspierają różne inicjatywy edukacyjne, patriotyczne, co szczególnie w tym roku ma ogromne znaczenie symboliczne w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę".

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań związanych z edukacją do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wpłynęło 80 ofert. Środki przyznano organizacjom pozarządowym na realizacje 41 zadań, w tym 12 zadań z subregionu kaliskiego.

Z terenu południowej wielkopolski dofinansowanie do projektów otrzymały następujące organizacje: Stowarzyszenie Kaliszanie, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej (Okręg Dolnośląski, Obwód Ostrzeszów), Towarzystwo Miłośników Kalisza oraz Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka", Stowarzyszenie OD NOWA, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych, Fundacja "Nasza Historia", Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" Koło Lokalne w Ostrowie Wielkopolskim, Towarzystwo Sportowe „Liskowiak”, Stowarzyszenie Światełko Rajska.

 


Galeria zdjęć:

  • 400 tys. zł dla edukacyjnych NGO
  • 400 tys. zł dla edukacyjnych NGO
pdf    drukuj    drukuj