LETNIE ESTRADY FOLKLORU I TARGI SZTUKI LUDOWEJ


Zapraszamy już od czerwca do września na plenerowe Estrady Folkloru 2019 i towarzyszące im Targi Sztuki Ludowej w sześciu miejscowościach Południowej Wielkopolski. Będziemy wspólnie z zespołami i kapelami Ziemi Kaliskiej kultywować wiejskie tradycje śpiewu i tańca. Budujemy razem naszą wielkopolską tożsamość regionalną. Bądźcie z nami. Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Współorganizatorzy: Stowarzyszenie KulturalnoEdukacyjnym PASIKONIK w Kocinie, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Gminny Ośrodek Kultury w Choczu

Termin:
2019-08-18 15:00
Lokalizacja:
Moszczanka i Skrzebowa, boiska sportowe
Organizator:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

pdf    drukuj    drukuj