Konferencja Naukowa pt. Zwierzęta gospodarskie i tradycyjne rośliny w dziedzinie kultywowania wsi


Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Termin:
3-4 października 2019
Lokalizacja:
Szreniawa
Organizator:
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczo w Szreniawie

pdf    drukuj    drukuj