2,6 mln złotych na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19


– Staramy się reagować błyskawicznie na potrzeby zgłaszane nam przez instytucje medyczne i naukowe, działające na froncie walki z koronawirusem. Właśnie podjęliśmy decyzję o przekazaniu 2,6 mln złotych z będących w naszej gestii funduszy unijnych dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala klinicznego – mówi Marszałek Marek Woźniak. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+.


Zakres projektu obejmuje następujące zadania:
1. Wykonanie oznaczeń w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wśród osób poddanych kwarantannie zgodnie z rekomendacjami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz wśród pracowników medycznych szpitali klinicznych zgodnie z rekomendacjami WHO.
2. Uzupełnienie sprzętu medycznego laboratorium diagnostycznego dedykowanego do oznaczeń wirusa SARS-CoV-2.
3. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
4. Uzupełnienie niezbędnego sprzętu dla szpitala w związku z zwalczeniem COVID 19.

Jak informuje Szpital, Uniwersytet Medyczny uruchamia laboratorium diagnostyczne. Będzie ono wykonywać będzie oznaczenia u pacjentów poddanych kwarantannie, u których Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poleciła wykonanie badania, a także u pracowników ochrony zdrowia (zwłaszcza lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych) zgodnie z rekomendacjami WHO. Projekt zakłada wykonanie ok. 2 tysięcy testów, przy czym jednostkowy koszt badania oszacowano na 400 złotych. Daje to w skali miesiąca kwotę 800 tysięcy złotych na koszty bezpośrednie związane z realizacją oznaczeń.

W świetle aktualnie obowiązującego prawa, NFZ nie ma możliwości opłacania badań u pacjentów poddanych kwarantannie, a także u pracowników ochrony zdrowia. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie posiada wystarczających zasobów lokalowych i kadry do realizacji niniejszych badań. Stanowi to realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Zarządzenie Nr 40/2020/DSOZ z dnia 18 marca 2020 Prezesa NFZ umożliwia publicznemu płatnikowi finansowanie badań wyłącznie w przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy kosztu wykonania testu metodą PCR w trakcie pobytu lub hospitalizacji pacjenta. Dotyczy to ponadto tylko i wyłącznie szpitali wytypowanych do leczenia pacjentów z COVID-19. Pozostaje zatem znacząca luka w zapewnieniu dostępności do badań tych osób, które powinny się im bezwzględnie poddać, a nie hospitalizowanych.

Należy podkreślić, że aktualne dane wskazują, że nawet do 44% populacji może przechodzić chorobę COVID-19 bez objawów. Zatem badania diagnostyczne u pracowników szpitali, przy przyjęciu określonych algorytmów, są bardzo ważne w celu właściwej organizacji opieki zdrowotnej.

Niezmiernie istotne są także środki ochrony osobistej dla szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Szpitale te przejęły dużą część zakresu świadczeń medycznych z jednostek wyłączonych z bieżącego funkcjonowania, na rzecz leczenia pacjentów z COVID-19. Skutkuje to ogromnym obciążeniem tych jednostek i koniecznością zagwarantowania niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej.

 WRPO 2014 2020 wers. kwiecień 2020


Galeria zdjęć:

  • 2,6 mln złotych na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19
pdf    drukuj    drukuj