150 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA WSPARCIE IDEI RODŁA


Rodło to symbol Związku Polaków w Niemczech. Powstał w 1933 r., a jego nazwa to zbitka pierwszych dwóch liter wyrazu „rodzina” i ostatnich trzech wyrazu „godło”. Znak na czerwonym tle przedstawia białe rodło, które symbolizuje bieg Wisły z zaznaczonym na nim Krakowem. Związek Polaków w Niemczech prowadził działalność gospodarczą, kulturalną i polityczną, bronił też praw i interesów polskiej mniejszości narodowej w Niemczech. Takie informacje przypomniano radnym 10 grudnia podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury. Okazją do debaty na ten temat był projekt uchwały sejmiku przyznający w 2020 roku 150 tys. zł dotacji z budżetu województwa dla gminy Zakrzewo, która prowadzi w tej miejscowości Dom Polski. Ma tam powstać Centrum Idei Rodła, popularyzujące ten znak i podejmowane przed laty przez Polaków inicjatywy, a także organizujące nowe przedsięwzięcia kulturalne.
Radni przyjęli też plan swojej pracy na 2020 rok, zaproponowali kandydaturę Marka Sowy na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji, a także negatywnie zaopiniowali projekty przyszłorocznego budżetu województwa i WPF.


Galeria zdjęć:

  • 150 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA WSPARCIE IDEI RODŁA
pdf    drukuj    drukuj