10 MILIONÓW DLA SAMORZĄDÓW NA DROGI


105 wielkopolskich gmin złożyło wnioski o dofinansowanie z budżetu województwa inwestycji poprawiających stan dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze, ponad 10,2 miliona złotych, podzielono w taki sposób, że każdy samorząd otrzyma 97.600 zł. – To już drugie wsparcie tego typu w 2019 roku. Gminy muszą zapewnić m.in. 10 proc. wkładu własnego do tych inwestycji, a warunkiem otrzymania wsparcia było przygotowanie poprawnej dokumentacji – wyjaśniała Izabela Witkiewicz, dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW, która prezentowała projekt uchwały sejmiku radnym z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas obrad 10 lipca radni zapoznali się również z projektem programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.


Galeria zdjęć:

  • 10 MILIONÓW DLA SAMORZĄDÓW NA DROGI
pdf    drukuj    drukuj