1,5 mln zł wsparcia unijnego z WRPO 2014+ dla zawodowców przyszłości


W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisano dziś umowę na dofinansowanie unijne przedsięwzięć związanych z kształceniem zawodowym młodzieży w subregionie kaliskim. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na realizację projektu Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie pn. „Zawodowcy przyszłości” ponad 1,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) z Podziałania 8.3.1. „Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy”. Projekt wykorzystując innowacyjne narzędzia wsparcia kształcenia zawodowego służyć ma dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

- Chcemy zarazić ideą, która przyświeca Europejskiemu Funduszowi Społecznemu . To bardzo ważny komponent WRPO 2014+, który służy przede wszystkim rozwiązywaniu problemów na rynku pracy. Obecnie mamy ogromny niedobór rąk do pracy i dlatego nie do przecenienia jest dziś jakość kształcenia. Projekt przygotowany przez Cech Rzemiosł różnych w Krotoszynie wychodzi temu naprzeciw – podkreśla Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Ponad 350 uczniów i blisko 100 instruktorów zdobędzie umiejętności i doświadczenie w zawodach poszukiwanych dziś na regionalnym rynku pracy. Utworzona zostanie specjalna platforma internetowa skupiająca innowacyjne narzędzia. Powstanie także e - Punkt Informacji i Kariery.

 


Galeria zdjęć:

  • 1,5 mln zł wsparcia unijnego z WRPO 2014+ dla zawodowców przyszłości
pdf    drukuj    drukuj