Agroturystyka


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza rozpoczęcie naboru zgłoszeń do
X edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu odbywa się w okresie od 1 marca do 15 maja 2016 roku.

Konkurs obejmuje trzy kategorie obiektów uwzględniające zróżnicowanie oferty turystycznej na wsi:

  1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
  2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
  3. Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: wójtowie, burmistrzowie, starostowie, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno – zawodowe rolników, Lokalne Grupy Działania programu LEADER. Do konkursu mogą się również zgłaszać samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów z pieczęcią gminy na zgłoszeniu, potwierdzającą przyjęcie do wiadomości przez Wójta/Burmistrza faktu przystąpienia obiektu do konkursu.

Za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii ocenianych obiektów Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyzna dyplomy oraz nagrody finansowe.

Ponadto przedsięwzięciom nietuzinkowym, służącym integracji społecznej oraz szeroko pojętej edukacji, może zostać przyznana nagroda specjalna – najczęściej nagroda finansowa.

Laureaci i obiekty wyróżnione w konkursie są objęci działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (umieszczenie obiektu w katalogu prezentowanym na targach turystycznych i promujących nasz region w kraju i za granicą, na stronach internetowych Wielkopolskiego Turystycznego Serwisu Regionalnego, w prasie i telewizji regionalnej).

Szczegółowe informacje dotyczące X edycji konkursu oraz obiektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się również na stronach Wielkopolskiego Turystycznego Serwisu Regionalnego http://www.wielkopolska.travel/agroturystyka/.

Obsługę konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Kontakt:
Justyna Kubiatowicz
tel.: (61) 626 65 20
e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl

 


Galeria zdjęć:

  • Cahta Miłkowska
  • Folwark Wąsowo
  • Zielone zacisze
  • Rozdanie nagród Kłodawa
  • Nagroda Specjalna

pdf    drukuj    drukuj