Agroturystyka


X EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W WIELKOPOLSCE


Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu trwał od 1 marca do 15 maja 2016 roku.

Konkurs obejmuje trzy kategorie obiektów uwzględniające zróżnicowanie oferty turystycznej na wsi:
1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
3. Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

Kapituła Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce dokonała oceny nadesłanych zgłoszeń. Podczas obrad wyłoniono 25 obiektów, które zostaną poddane wizytacji. Właściciele obiektów zostaną poinformowani o terminie przyjazdu Kapituły, okres wizytacji trwa od czerwca do września 2016 roku. Tabela z wytypowanymi obiektami znajduje się w plikach do pobrania.


Szczegółowe informacje dotyczące X edycji konkursu oraz obiektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się również na stronach Wielkopolskiego Turystycznego Serwisu Regionalnego http://www.wielkopolska.travel/agroturystyka/.

Obsługę konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Kontakt:
Justyna Kubiatowicz
tel.: (61) 626 65 20
e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl


Galeria zdjęć:

  • Cahta Miłkowska
  • Folwark Wąsowo
  • Zielone zacisze
  • Rozdanie nagród Kłodawa
  • Nagroda Specjalna

pdf    drukuj    drukuj