Unijne wsparcie z WRPO 2014+ na działania z zakresu zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego


10 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisała umowy z powiatem kaliskim oraz gminą Opatówek na dofinansowanie realizacji projektów z Poddziałania 4.4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+).

Sygnatariuszami umów byli: Wicestarosta Powiatu Kaliskiego - Jan Kłysz oraz Burmistrz Gminy Opatówek - Sebastian Wardęcki.

- Projekty realizowane będą w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z myślą stworzenia przyjaznych dla mieszkańców i odwiedzających nasz region turystów warunków uczestnictwa w kulturze. Dofinansowane projekty mają ponadlokalne oddziaływanie, wpłyną na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej m.in. poprzez adaptacje obiektów, którym nadane zostaną nowe funkcje kulturalne – mówiła podczas konferencji Marzena Wodzińska.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał ponad 1 mln zł na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego w tym na adaptację zabytkowej sali Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno-wystawiennicze, zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa na obszarze zabytkowego staromiejskiego zespołu urbanistycznego miasta, montaż windy w zabytkowym budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla osób z niepełnosprawnością oraz utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego. Gmina Opatówek dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 mln zł przeznaczy na przebudowę, rozbudowę (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmianę sposobu użytkowania domu gotyckiego tzw. „Cukierni” na funkcję użyteczności publicznej – bibliotekę publiczną. W ramach inwestycji zostanie również przeprowadzona termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania byłego dworca PKP na cele kulturalne.

Więcej informacji na temat WRPO 2014+ można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl


Galeria zdjęć:

  • Unijne wsparcie z WRPO 2014+ na działania z zakresu zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego

pdf    drukuj    drukuj