Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030


Jak włączyć w rynek pracy kobiety czy osoby z niepełnosprawnościami oraz spowodować, że przedsiębiorczy Wielkopolanie w większym stopniu będą stawiać na innowacje w obszarze B+R. To niejeden dylemat, o którym rozmawiano 18 września w Kaliszu, podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego „Strategii Wielkopolskiej 2030”.

- Zarządowi województwa zależy na zrównoważonym rozwoju regionu. Aby tak się stało musimy stworzyć Strategię, który uwzględni najważniejsze postulaty zgłaszane przez Wielkopolan – mówi Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. - W Kaliszu rozpoczynamy swoiste „tournée” po pięciu wielkopolskich miastach. To zwrot w stronę mieszkańców (konkretnych grup interesariuszy, liderów lokalnych), ale i przykład rzetelnego podejścia do planowania - dodaje.

Pomysłów na rozwój Kalisza i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej jest mnóstwo. Zdecydowana większość postulatów znalazła się z projekcie Strategii. Choć jest kilka kwestii, na które szczególnie zwracano uwagę. Mówili o nich uczestnicy konsultacji w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Samorządowcy postulowali potrzebę przeznaczenia kolejnych pieniędzy z dotacji unijnych na rozwój infrastruktury drogowej. Z punktu widzenia subregionu południowej Wielkopolski oczywiście istotna jest budowa drogi ekspresowej S11, ale dla rozwijającej się Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej najbardziej istotna jest droga krajowa DK 25 łącząca ośrodki rdzeniowe AKO, tj. Kalisz i Ostrów Wielkopolski oraz droga DK 12 z Kalisza do Sieradza. Nie zapomniano o obwodnicy Kalisza.

Sporo uwagi poświęcono kwestiom edukacyjnym i społecznym. Zwracał na nie uwagę prof. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego (ekspert ds. Strategii Wielkopolskiej 2030). Bez dobrej edukacji nie uda się wykształcić młodych ludzi, którzy wykorzystując nowe technologię, będą potrafili w świecie cyfrowym konkurować na rynkach globalnych. Trzeba również wspierać osoby, które z różnych przyczyn losowych, zostały wykluczone z rynku pracy. W tej grupie są głównie osoby z niepełnosprawnością i kobiety. To ogromny kapitał ludzki, który trzeba koniecznie aktywizować zawodowo!

Pomysłów na rozwój Wielkopolski jest mnóstwo. Które z postulatów uda się zrealizować zależeć będzie w dużej mierze od środków unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. Sygnały jakie docierają z Brukseli są niepokojące. Polska może otrzymać około 20 mld zł mniej niż w obecnej perspektywie.

– Wielkopolska zostanie zakwalifikowana jako region przejściowy. Z tego powodu możemy otrzymać mniej pieniędzy, zmniejszy się również wysokość dofinansowania projektów (z obecnych 85%, do 75%). To oczywiście oznacza, że przyszli beneficjenci będą musieli zabezpieczyć większy wkład własny – tłumaczy Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu. Choć dodaje, że te propozycje zostały skrytykowane przez Parlament Europejski.
 
Kolejne konsultacje zaplanowano na 24 września w Lesznie, Pile (4 października), Koninie (10 października) oraz Poznaniu (11 października). Mieszkańcy swoje uwagi oraz opinie mogą zgłaszać nie tylko w trakcie spotkań, ale również za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także drogą korespondencyjną. Więcej szczegółów można znajdzieźć tutaj i tutaj

„Strategia Wielkopolska 2030” jest dokumentem długookresowym. Pokazującym główne nurty rozwoju, które stanowią swego rodzaju mapę drogową. Kluczowe projekty zostaną zawarte w dokumentach o charakterze operacyjnym, np. w nowym WRPO”. 


Galeria zdjęć:

 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
 • Jaka Wielkopolska, jaki Kalisz za 10 lat? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Wielkopolski 2030
pdf    drukuj    drukuj