trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pomoc z kapitałem

    Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 18 marca 2010 r.
    Radni zapoznali się z informacją na temat przebiegu likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu. W wyniku cesji kontraktu świadczenia OLK przejął Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych. Członkowie komisji zwracali uwagę na niekorzystną, ich zdaniem, umowę z POSUM, w wyniku czego proces likwidacji rodził napięcia i konflikty dotyczące spraw pracowniczych.
    Mówiono także o efektach projektu  „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt, którego realizacji podjął się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, służył m.in. doskonaleniu kwalifikacji zawodowych pracowników służb pomocy społecznej oraz wsparciu działań jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej funkcjonujących w wielkopolskich powiatach i gminach.
    Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał sejmiku na najbliższą sesję, w tym dotyczące  udzielenia pomocy finansowej przez samorząd województwa samorządom będącym organizatorami zakładów aktywności zawodowej, a także zmian w statutach marszałkowskich placówek opieki zdrowotnej.