W Wielkopolsce gościli Polacy z Białorusi i Ukrainy


3 lipca br. w Sali Sesyjnej UMWW odbyło się spotkanie w ramach programu „To co nas łączy – Polska”. Jego celem jest integracja Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju, w szczególności za wschodnią granicą. Wymiana międzykulturowa nauczycieli i młodzieży polskiej dokonuje się poprzez zajęcia integracyjne, warsztaty, zajęcia rekreacyjno-edukacyjne, podczas których ich uczestnicy mogą zaprezentować historię, tradycję i kulturę Rzeczypospolitej jako kraju wielu narodów. Jednym z ważniejszych elementów jest przedstawienie zasad funkcjonowania instytucji państwa  i samorządu terytorialnego, jak również roli Polski w Europie.

„W imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego składam serdeczne podziękowania na ręce wszystkich działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz działaczy organizacji zrzeszających środowiska polonijne na terenie Ukrainy. Szczególnie w Wielkopolsce doceniamy Wasze wysiłki na rzecz zachowania polskiego szkolnictwa, jak i sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej. Jestem wdzięczna za dbałość o dobre imię naszego kraju w świecie oraz przywiązanie do polskich tradycji i zwyczajów"  – mówiła podczas spotkania Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, witając zebranych gości i dziękując za przybycie i zaangażowanie.

Po wizycie w Urzędzie Marszałkowskim dorośli uczestnicy programu udali się na krótką wycieczkę po stolicy Wielkopolski. Jeszcze tego samego dnia wieczorem wszyscy wspólnie biesiadowali przy ognisku nad Jeziorem Kierskim. Program muzyczny przygotowany podczas dnia przez zespół ZHP „Wartaki” i zespół „Europejczyk”, a wieczorem przez zespół harcerski „Frygi” zainspirował naszych gości do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i tanecznych. Był to czas patriotycznych wzruszeń i prawdziwej integracji kulturowej oraz pokoleniowej.

Organizacja wizyty gości z Białorusi i Ukrainy w ramach programu „To co nas łączy - Polska” obejmuje pobyt grupy nauczycieli i działaczy środowisk polonijnych na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego   i Ustawicznego w Gnieźnie oraz pobytu dzieci i młodzieży na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego Chorągiew Wielkopolska ZHP w Kiekrzu.

Dorośli uczestniczyli w zajęciach integracyjnych połączonych z nauką języka polskiego oraz warsztatach terapii zajęciowej. Zwiedzali  najważniejsze zabytki Gniezna i Poznania, Ostrowa Lednickiego, Biskupina oraz zamku w Kórniku. Program szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży w Kiekrzu, przygotowany przez instruktorów ZHP obejmował wspólne zajęcia rekreacyjno-edukacyjne, m.in. gry terenowe, zabawy oraz rajdy  i wycieczki, a także zajęcia sportowe na żaglówkach, wyprawy do Poznania i Szlakiem Piastowskim. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego pokrywa wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników oraz przygotowaniem całego programu wizyty, która trwa niezmiennie w pierwszych dniach lipca. Projekt jest realizowany od 2015 roku. W czterech latach wcześniejszych uczestniczyło ok. 320 osób: nauczyciele i działacze środowisk polonijnych oraz dzieci i młodzież polskiego pochodzenia.


Galeria zdjęć:

  • W Wielkopolsce gościli Polacy z Białorusi i Ukrainy
  • W Wielkopolsce gościli Polacy z Białorusi i Ukrainy
  • W Wielkopolsce gościli Polacy z Białorusi i Ukrainy
pdf    drukuj    drukuj