Subregion koniński tematem spotkania Marszałka Marka Woźniaka z Sekretarzem Stanu z Nadrenii Północnej Westfalii


Przy okazji sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów  5 lipca  Marszałek Marek Woźniak spotkał się z Markiem Speichem, Sekretarzem Stanu ds. Federalnych, Europejskich i Międzynarodowych w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Tematem przewodnim była współpraca pomiędzy regionami w zakresie transformacji gospodarczej obszarów pokopalnianych w odniesieniu do sytuacji subregionu konińskiego. Obszar ten boryka się obecnie z problemami związanymi z likwidacją Elektrowni Adamów oraz stopniowym ograniczeniem działalności Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA.
Nadrenia Północna-Westfalia ma bogate doświadczenie w zakresie restrukturyzacji potencjału gospodarczego na swoim terenie, które może być bardzo wartościowe i stanowić tzw. dobre praktyki w kontekście działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Ma to na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących kwestii gospodarczych, społecznych i środowiskowych w subregionie konińskim. Mark Speich wyraził wolę i gotowość do podzielenia się zarówno tymi pozytywnymi doświadczeniami, jak i informacjami na temat błędów popełnionych w procesie transformacji obszarów pokopalnianych w Niemczech.
Samorządowcy omówili też kwestie współpracy regionów w ramach Platformy Regionów Górniczych w okresie Transformacji (Coal Regions in Transition Platform), która została zainaugurowana przez Komisję Europejską w grudniu 2017 r.
Podczas spotkania Marszałek Marek Woźniak rozmawiał też z Markiem Speichem na temat planowanej na wrzesień tego roku wizyty studyjnej przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii dotyczącej racjonalnego wykorzystania potencjału poprzemysłowego.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli


Galeria zdjęć:

  • Subregion koniński tematem spotkania Marszałka Marka Woźniaka z Sekretarzem Stanu z Nadrenii Północnej Westfalii
pdf    drukuj    drukuj