trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O przygranicznej współpracy polsko - niemieckiej w czasach pandemii

   

  14 stycznia 2021 r., z udziałem Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego odbyło się XXX posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W spotkaniu – zorganizowanym przez MSWiA w formule on-line, wzięło udział ponad 80 uczestników ze strony polskich i niemieckich instytucji publicznych, ministerstw, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich oraz instytutów badawczych i partnerów zewnętrznych zaproszonych do udziału.

  Przed rozpoczęciem obrad, odbyły się spotkania grup polskiej i niemieckiej, podczas których przedstawione zostały osiągnięcia w zakresie współpracy transgranicznej w minionym 2020r. w ramach różnych resortowych komitetów roboczych oraz inicjatyw politycznych.

  Posiedzenie Komisji zdominowała tematyka współpracy w kontekście trwającej pandemii Covid. Spotkanie otworzyli współprzewodniczący Komisji: Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (który wspomniał o czekających nas jubileuszach w relacjach ze stroną niemiecką w 2021r. i konieczności krytycznego przyjrzenia się bilansowi tej współpracy, wskazując przy tym na konieczność zapewnienia Polonii w Niemczech takich samych praw jak ma mniejszość niemiecka w Polsce oraz wspomniał o sukcesach we współpracy służb pogranicza) oraz ze strony Niemiec, Ambasador, Pełnomocnik ds. Relacji z Państwami Członkowskimi UE oraz Współpracy Przygranicznej i Regionalnej w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych (która m.in. wyraziła zadowolenie z tak aktywnej współpracy polsko-niemieckiej). 

  Wpływ pandemii koronawirusa na współpracę międzyregionalną przedstawiła Marszałek Województwa Lubuskiego wskazując na realną pomoc Brandenburgii dla Polski. Pokreśliła także konieczność skupienia się na gospodarczych skutkach pandemii. Współprzewodniczący Komitetu, Minister do Spraw Federalnych i Europejskich oraz Międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii, potwierdził wielką rolę zaufania po obu stronach granicy oraz kontynuowanie intensywnych prac w ramach zaplanowanych projektów i przedsięwzięć.
  Współprzewodniczący Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, Pełnomocnik ds. Stosunków Polsko-Brandenburskich, przedstawił skutki Covid 19 na pograniczu oraz odniósł się do rezultatów posiedzenia i prac Komitetu z 2020 roku, podkreślając wagę współpracy transgranicznej w dobie pandemii. Wicewojewoda Zachodniopomorski przedstawił konkretne działania i podpisane umowy przez służby pogranicza, w tym stan realizacji Umowy Ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym oraz wdrożoną Instrukcję metodyczną udzielania pomocy przez jednostki straży pożarnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.
  Kolejno zostały przedstawione rezultaty prac w ramach komitetów ds. współpracy w dziedzinie gospodarki przestrzennej oraz współpracy w dziedzinie edukacji. W ramach gospodarki przestrzennej omówione zostały: Implementacja Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030, stan przygotowań mapy połączeń kolejowych oraz Agenda Terytorialna UE 2030. Wskazano, że postęp prac został mocno opóźniony przez konieczność pracy zdalnej. W zakresie edukacji wskazano, iż innowacje przewidywane na dalszą przyszłość, przeszły przyspieszony test w obliczu wyzwań związanych z wpływem pandemii COVID-19 na sferę edukacji w Polsce i Niemczech. Z zadowoleniem oznajmiono także zakończenie prac nad wspólnym podręcznikiem historii polsko-niemieckiej "Europa. Nasza historia" i jego dobre recenzje.

  W ramach posiedzenia zaprezentowane zostały także wyniki dwóch bardzo interesujących projektów badawczych.  Jeden pn. „Szukać tego, co nas łączy. Rozwój, szanse i wyzwania partnerstw miast z Polski i Niemiec“, prezentowany przez Zastępczynię Dyrektora Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt oraz drugi raport Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii „Dojazdy do pracy w czasie pandemii”.

  Spotkanie zakończyło podpisanie polsko-niemieckiego protokołu ze spotkania.


  Autor notatki
  BWM, 14.01


  Galeria zdjęć: