trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacje o regionie

  Wielkopolska, region w sercu Europy

  turystyka aktywna kajakiWielkopolska łączy w sobie wiele elementów składających się na obraz współczesnego życia. Tutaj opłaca się nie tylko robić interesy, ale warto także przyjechać na urokliwy weekend lub dłuższy urlop. Wielkopolska to: jeziora, lasy, ale też zabytki i kultura przez duże „K”. Ponadto magiczny Poznań, którego uczelnie co roku przyciągają na studia tysiące młodych osób z całej Polski.

   Województwo Wielkopolskie jest jednym z największych w kraju. Jego powierzchnia wynosi prawie 30 tysięcy km kw., a liczba mieszkańców bliska jest 3,5 miliona osób. Poznań, stolica Wielkopolski, jest miastem największym, po nim plasują się Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno i Leszno.

   

   

  Potencjał gospodarczy regionu

  Nowoczesna stacja paliwWojewództwo Wielkopolskie jest jednym z wiodących regionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. Mocnymi stronami regionu w tym kontekście pozostają wielkość i jakość zasobów rynku pracy, chłonność rynku, dostępność transportowa, rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz ogólny poziom rozwoju gospodarki.
  Województwo wielkopolskie odznacza się znacznym udziałem w produkcji krajowej w wielu rodzajach przemysłu m.in. 28% produkcji napojów, 23% produkcji wyrobów tekstylnych, 22% produkcji urządzeń elektrycznych i in. Wielkopolska jest również liczącym się producentem mebli, odzieży i artykułów spożywczych. Podmioty gospodarcze działające na terenie województwa wielkopolskiego w zdecydowanej większości należą do prywatnego sektora MŚP.
  Kierunki rozwoju gospodarczego pozostają w bezpośrednim związku z obszarami aktywności określonymi w inteligentnych specjalizacjach regionu – „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Wnętrza przyszłości”, „Przemysł jutra”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” , „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.
  Istotną rolę w procesie budowy i umacniania potencjału gospodarczego odgrywają podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Ze względu na rodzaj działalności gospodarczej najliczniejszą grupę stanowią jednostki z sekcji: handel, naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, budownictwo oraz obsługa rynku nieruchomości.

  Ładowanie samochodu elektrycznegoSamorząd Województwa Wielkopolskiego uznaje ważną rolę inwestycji sektora prywatnego w tworzeniu miejsc pracy i wzroście silnej gospodarki regionu. Dlatego skupia się na współpracy z szeregiem krajowych i międzynarodowych partnerów społeczno-gospodarczych działających na rzecz gospodarki nisko i zeroemisyjnej w takich obszarach jak między innymi gospodarka wodorowa, w tym rozwoju łańcucha dostaw i wartości.
  Gospodarka wodorowa może stworzyć środowisko do zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w naszym regionie, tworząc podstawę budowy globalnej pozycji konkurencyjnej. To przejście od produkcji energii z paliw konwencjonalnych, kopalnych do technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.
  Termin gospodarka wodorowa odnosi się do wizji wykorzystania wodoru jako niskoemisyjnego źródła energii – zastępując benzynę, jako paliwo transportowe lub gaz ziemny, jako paliwo do ogrzewania. To wykorzystanie wodoru w szczególności do ogrzewania, sezonowego magazynowania energii i transportu energii na duże odległości. Ogniwa paliwowe i wodór mogą przynieść znaczne korzyści dla środowiska w całym systemie energetycznym.
  Obok oczywistych korzyści środowiskowych, przy realizacji założeń produkcji i użytkowania wodoru pochodzącego z odnawialnych źródeł tzw. zielonego wodoru, ważnym aspektem są kwestie społeczno-gospodarcze, tj. wzrost zatrudnienia w sektorach rozwoju, produkcji, instalacji i usług oraz eksport technologii. To także wiele szans biznesowych dla firm, które jeszcze dzisiaj nie widzą siebie bezpośrednio w łańcuchu dostaw i wartości tej gospodarki , ale po analizie szans i swojego potencjału, ze wsparciem kierunkowym regionu, mogą takie prace realizować.

   

  Stawiamy na edukację i turystykę

  dęby wielkopolskieOtwarcie na zagranicę jest widoczne także w edukacji. Powstaje coraz więcej szkół i uczelni, które proponują nowoczesne kierunków studiów. To przyciąga studentów z innych krajów. Najbardziej znanym ośrodkiem edukacji jest Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Kadrę stanowią najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, a absolwenci odnoszą liczne sukcesy w życiu zawodowym i często piastują ważne funkcje społeczne. Prestiż i szacunek, jakie przez lata zdobył Uniwersytet, są nie do przecenienia.

  Mimo dynamicznego rozwoju infrastruktury, Wielkopolska jest również chwalona ze względu na krajobraz i liczne atrakcje turystyczne. Przez znaczną część województwa przepływa rzeka Warta, a w samej środkowej i północnej Wielkopolsce znajduje się około tysiąc jezior. Dookoła nich rozciągają się lasy, w których można swobodnie poruszać się pieszo lub po licznych ścieżkach rowerowych i korzystać z obfitości jagód oraz grzybów. Na południe od Poznania leży natomiast Wielkopolski Park Narodowy utworzony ze względu na oryginalną rzeźbę polodowcową.

  Wielkopolska naprawdę potrafi zaskakiwać.