trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dofinansowanie zakupu 5 nowych, komfortowych pociągów na trasy wokół stolicy Wielkopolski

  *13 kwietnia 2018 roku Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisa umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie. *

  Projekt wybrano do dofinansowania w postępowaniu konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oceniono najwyżej spośród ponad 20 aplikacji, przyznając projektowi 58 na 59 możliwych punktów.

  Stronami umowy były: Centrum Unijnych Projektów Transportowych - Instytucja Pośrednicząca POIiŚ, reprezentowana przez Przemysława Gorgola, Dyrektora CUPT oraz Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Wicemarszałka Jankowiaka. Podpisanie umowy odbyło  się w obecności Witolda Słowika, Wiceministra Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Marleny Maląg, Wicewojewody Wielkopolskiego.

  Zwycięski projekt przewiduje objęcie dofinansowaniem zakupu 5 sztuk nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń na odcinku kolejowym Opalenica – Poznań – Września. Ponadto, w celu maksymalnego wykorzystania zakupionego taboru, pojazdy będą mogły być również wykorzystywane na innych odcinkach wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Poznania, tj. na trasach Poznań – Oborniki – Rogoźno, Poznań – Szamotuły – Wronki, Poznań – Mosina – Czempiń, Poznań – Pobiedziska – Gniezno.

  Zakup będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 120 milionów zł brutto, a planowane dofinansowanie z UE to 50% kosztów kwalifikowanych, czyli do 48,75 mln zł.

  Zakupiony tabor będzie mógł się poruszać z prędkością do 160 km/h i będzie dostosowany do obsługi ruchu aglomeracyjnego - szybką wymianę pasażerów umożliwią dwie pary drzwi na człon pociągu. Wszystkie zakupione pojazdy będą w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Ponadto ezt wyposażone będą w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Dla każdego pojazdu przewidziano m.in. minimum 240 miejsc siedzących, 5 automatów biletowych, dwie toalety w układzie zamkniętym, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, system Wi-Fi, system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring, miejsca dla niepełnosprawnych i do przewozu rowerów, pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, automatyczne odświeżacze powietrza, defibrylatory itp. Ponadto pojazdy będą gotowe do zainstalowania systemu Poznańskiej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) na pokładzie.

  Województwo Wielkopolskie planuje ogłosić w II kwartale br. postępowanie przetargowe na dostawę pojazdów. Harmonogram dostaw taboru powstanie w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą, a na wykonanie całości zadania przewiduje się do 18 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą zamówienia.

  W załączeniu – Schemat linii kolejowych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Poznania.


  Galeria zdjęć: